Услуга

1. Услуге које нудимо

Обезбедите ОЕМ и ОДМ услуге.
Обезбедите услугу ФАТ.
Обезбедите услугу посете фабрици.
Обезбедите сервис резервних делова.
Обезбедите гарантни сервис опреме.

2.Професионалне услуге

Обезбедите ОЕМ и ОДМ услуге.
Обезбедите услугу ФАТ.
Обезбедите услугу посете фабрици.
Обезбедите сервис резервних делова.
Обезбедите гарантни сервис опреме.

услуга